ôٱƱվȫ, kênh báo cáo

.

kênh báo cáo

.

.

Cơ quan công an: gọi 110 hoặc đi đến đồn cảnh sát địa phương để báo cáo, cung cấp cho cảnh sát bằng chứng và đầu mối …\n.

báo cáo nội dung

.

.

Tên trang web: cần phải cung cấp tên trang web để cảnh sát điều tra …\nThông tin liên lạc của người tố cáo: cần cung cấp tên thật của người tố cáo, số điện thoại và thông tin liên lạc khác để cảnh sát liên lạc và xác nhận …\n.

lưu ý

.

Khi báo cáo, hãy chú ý đến những điều sau:

.

.

Cung cấp thông tin: người tố cáo cần cung cấp tên thật, số điện thoại và các thông tin liên lạc khác để cảnh sát liên lạc và xác nhận …\nBảo vệ thông tin cá nhân: thông tin cá nhân của người tố cáo cần phải được bảo mật, không để lộ …\n.

About the Author

You may also like these